Pudełko

Pudełko.

Podziel kartkę papieru w kształcie prostokąta na cztery równe części (rysunek a). Następnie złóż końce dłuższych boków tak, aby zeszły się w środku (rysunek b). Cztery rogi złóż do linii przerywanych (rysunek c). Zagnij stykające się w środku krawędzie papieru (rysunek d) zgodnie z kierunkiem strzałek zaznaczonych na rysunku c. Chwyć za krótkie boki kartki i odegnij je tak, aby utworzyło się pudełko (rysunek e).

Składane pudełko.