Pingwin

Pingwin.

Przygotuj kwadratową kartkę papieru. Odetnij dolny róg tak, aby jego szczyt znalazł się w środku kwadratu (rysunek a). Złóż kartkę wzdłuż przekątnej na połowę (rysunek b). Zagnij dwa boczne rogi tak, aby ich wierzchołki dotykały boku, który będzie stanowić wysokość ptaka (rysunek c, d). Zagnij górny szczyt kartki do dołu, formując głowę (rysunek d, e, f), a dolne rogi do wewnątrz (rysunek f, g). Głowę pingwina możesz także zagiąć w sposób podany na rysunku g.