Pingvin

Pingvin.

Forbered et firkantet ark. Klipp av det nederste hjørnet ja, slik at toppen er i midten av torget (tegning a). Brett papiret diagonalt i to (tegning b). Bøy de to sidehjørnene slik, slik at toppene deres berører siden, som vil være fuglens høyde (tegning c, d). Bøy toppen av papiret med forsiden ned, danner hodet (tegning d, e, f), og de nedre hjørnene innover (tegning f, g). Du kan også bøye pingvinens hode som vist på figur g.