Drage

Drage.

Klipp ut drakemønsteret i henhold til dimensjonene gitt i bilde a. Som materiale kan du bruke kalkerpapir eller folie fra en plastpose. Prøv å få to tynne lameller med dimensjoner: tykkelse ca 3 mm, bredde 0,5 cm og lengde 40 cm. Lim lamellene på stedene vist i fig. 14en, styrke deres ender. Styr også punkt A og B. Lag hull på disse stedene, som du trer strenger på ca 20 cm. Koble begge ender av disse strengene ved punkt C med en lang streng (tegning b). Lim på baksiden av dragen 3-5 haler av farget silkepapir eller klut. På en vindfull dag, fly en drage, gradvis øke lengden på strengen.

Tegning. Drage: en) form, b) ferdig leketøy.