Due

Due.

En due i første fase er laget som en ravn, Utføre trinnene som vises på tegningen av ravnen A, b, c. Bruk av de oppnådde brettene, Brett papiret slik, Slik oppretter du en figur som i figur A. Klipp deretter kantene langs sidene av vekselstrømmen, AC’ og A'C og A'C’ (I figur B er det heltrukne linjer). Bøy trekanten med toppunkt A nedover. Bøy deler ABC og A'B'C’ Innover (tegning b, c). Brett det hele i to langs linje AA’ (tegning c, d). Fra en trekant med toppunkt A, danner et hode med en nebb (tegning e), og trekanter med hjørner A6′(Vinger) Bøy sidelengs. Trekant med toppunkt A’ vil utgjøre en hale (tegning e). Holder fuglen med en hånd i nakken, den andre ved halen og flytte den litt fremover og bakover vil du få en bevegelse av vingene.