Raaf

Raaf.

Vouw een vierkant vel papier vier keer dubbel – tweemaal diagonaal, tweemaal in het midden van de zijkanten (tekening een). Vouwlijnen gebruiken, vouw de kaart zo, om een ​​kleiner vierkant te krijgen – tekening b. Vouw vervolgens de hoeken CC’ en DD’ binnen. Nadat u het papier hebt uitgevouwen, krijgt u de vouwen die worden weergegeven in afbeelding c. Gebruik deze bochten om de figuur in figuur d te maken. Patiënt AA’ neerbuigen (tekening e). Vouw de zijhoeken naar binnen (tekening e). Vouw het geheel dubbel (tekening f, G). Maak een been van hoek B (Figuur H), vanuit de hoek B'-head (Figuur I), en de hoorns van AA'- licht gespreid – vormen de staart, waarop de raaf zal rusten.

Papier Raaf.