Latawiec

Latawiec.

Wytnij wzór latawca według wymiarów podanych na rysunku a. Jako materiału możesz użyć kalki technicznej lub folii z torebki plastykowej. Postaraj się o dwie cienkie listewki o wymiarach: grubości około 3 mm, szerokości 0,5 cm i długości 40 cm. Przyklej listewki w miejscach pokazanych na rys. 14a, wzmacniając ich końce. Wzmocnij także punkty A i B. Zrób w tych miejscach otwory, przez które przewleczesz sznurki o długości około 20 cm. Obydwa końce tych sznurków połącz w punkcie C z długim sznurkiem (rysunek b). Doklej do tyłu latawca 3-5 ogonów z kolorowej bibułki lub szmatek. W wietrzny dzień puść latawca, wydłużając stopniowo długość sznurka.

Rysunek. Latawiec: a) forma, b) gotowa zabawka.