Gołąb

Gołąb.

Gołębia w pierwszym etapie robi się podobnie jak kruka, wykonując czynności przedstawione na rysunku kruka a, b, c. Wykorzystując uzyskane zagięcia, złóż kartkę tak, aby utworzyć figurę jak na rysunku a. Następnie natnij krawędzie wzdłuż boków AC, AC’ oraz A’C i A’C’ (na rysunku b linie ciągłe). Odegnij trójkąt z wierzchołkiem A do dołu. Zagnij części ABC i A’B’C’ do wewnątrz (rysunek b, c). Złóż całość na połowę wzdłuż linii AA’ (rysunek c, d). Z trójkąta z wierzchołkiem A utwórz głowę z dziobem (rysunek e), a trójkąty z wierzchołkami A6′(skrzydła) odegnij na boki. Trójkąt z wierzchołkiem A’ będzie stanowić ogon (rysunek e). Trzymając ptaka jedną ręką za szyję, drugą za ogon i poruszając nim lekko do przodu i do tyłu uzyskasz ruch skrzydłami.