Boks

Boks.

Del et rektangulært ark papir i fire lige store dele (tegning a). Fold derefter enderne af de længere sider på denne måde, at mødes i midten (tegning b). Fold de fire hjørner til de stiplede linjer (tegning c). Fold papirets kanter, der mødes på midten (tegning d) i retning af pilene markeret i figur c. Tag fat i de korte sider af papiret og buk dem sådan, at danne en kasse (tegning e).

Foldeboks.