Broszka z włóczki

Broszka z włóczki.

Na tę broszkę są potrzebne kawałki włóczki najlepiej tego samego gatunku i tej samej grubości, lecz w różnych kolorach. Z brystolu o wymiarach 6 x 1,5 cm wytnij pasek (rysunek a), a następnie nawiń go na palec wskazujący i sklej oba końce. Tak przygotowany pierścień z brystolu opleć włóczką w ten sposób, by ściśle do siebie przylegała (rysunek b), lecz nie wolno włóczki krzyżować ani nakładać na siebie; wolny koniec włóczki powinien mieć około 6 cm. Tak samo wykonaj 5-6 pierścionków, każdy w innym kolorze. Wszystkie wystające końce włóczek z każdego pierścionka złóż razem, wyrównaj, a następnie owiń ściśle zieloną włóczką (rysunek c), tworząc miejsce, do którego od tyłu przypnij małą agrafkę.

Rysunek. Broszka z włóczki: a) pasek brystolu o wymiarach 1,5×6 cm, b) pierścień z brystolu owinięty włóczką, c) gotowa broszka.